Βρίσκεστε εδώ: Home Τηλεματικές Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Οι υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την πραγματοποίηση συσκέψεων και σεμιναρίων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, εκμηδενίζοντας έτσι τις γεωγραφικές αποστάσεις.

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και κινούμενης εικόνας (video) σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Η ΕΛΕΠΑΠ μέσω του Έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ»,  διαμόρφωσε ένα Σύστημα Τηλεδιάσκεψης για ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ καθώς και με επιλεγμένους φορείς ανά την Ελλάδα.

Τα οφέλη

  • Συντονισμός και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ