Βρίσκεστε εδώ: Home Τηλεματικές Υπηρεσίες Ποια είναι τα οφέλη?

Τα οφέλη

  • Υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση  για θέματα που αφορούν την αποκατάσταση και την ένταξη  παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και τηλεματικής.
  • Δυνατότητα άμεσης παραπομπής σε παραρτήματα της ΕΛΕΠΑΠ ή σε συνεργαζόμενους φορείς ανάλογα με την κατοικία των ενδιαφερομένων.
  • Δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και προγραμμάτων ολιστικών θεραπευτικών παρεμβάσεων από το σπίτι για παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές
  • Μείωση του  κόστους και εξοικονόμηση χρόνου
  • Δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης  των προγραμμάτων αποκατάστασης από την έμπειρη διεπιστημονική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ
  • Δυνατότητα παροχής θεραπευτικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον του σπιτιού λόγω ειδικών αναγκών υγείας του παιδιού
  • Συντονισμός και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ
  • Δυνατότητα συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε νέους επαγγελματίες και σε  συνεργαζόμενους φορείς ενταγμένους στο δίκτυο της ΕΛΕΠΑΠ
  • Δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση του επιστημονικού έργου της ΕΛΕΠΑΠ.