Βρίσκεστε εδώ: Home Τηλεματικές Υπηρεσίες

Τηλεματικές Υπηρεσίες

Η ΕΛΕΠΑΠ μέσω του Έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο να λειτουργεί «σαν πύλη» τηλεματικής εξυπηρέτησης και  τηλεματικής  ενημέρωσης πολιτών και συνεργαζόμενων προνοιακών φορέων με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες αποκατάστασης για παιδιά και οικογένειες σε ολόκληρη την Ελλάδα  χωρίς γεωγραφικό αποκλεισμό.

Η ΕΛΕΠΑΠ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει  πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες  αποκατάστασης και να συνομιλήσει με το επιστημονικό προσωπικό της σε πραγματικό χρόνο (real-time).  Οι ψηφιακές υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα  να δημιουργηθεί  ένα ηλεκτρονικό δίκτυο φορέων και συνεργατών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και  παραπομπών  καθώς  και ένα νέο κανάλι άμεσης επικοινωνίας, ενημέρωσης και καθοδήγησης.

Ποιες είναι οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες;

 • Σύστημα Τηλεδιάσκεψης μεταξύ των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 • Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής, αξιολόγησης και εκτίμησης της εξέλιξης των προγραμμάτων αποκατάστασης.
 • Τηλεματικό κέντρο για την τηλεματική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών – οικογενειών και τη διαχείριση των αιτημάτων των συνεργαζόμενων φορέων σε όλη την Ελλάδα
 • Διαδικτυακή Πύλη για την Ενημέρωση και τη Δημιουργία  Δικτύου εξ’ αποστάσεως Αλληλοϋποστήριξης Οικογενειών ατόμων με αναπηρία.
 • Πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης

Πως λειτουργεί το σύστημα για εμένα;

Το μόνο προαπαιτούμενο είναι ένας Η/Υ, μια webκάμερα, ένα μικρόφωνο και μια γραμμή σύνδεσης με το Διαδίκτυο.

Με μια απλή επίσκεψη στο www.elepap.gr, μπορείτε  να εγγραφείτε  στην ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΕΠΑΠ.

 • Στην ενότητα «Υπηρεσίες τηλεματικής», μπορείτε να βρείτε υλικό ενημέρωσης,  να στείλετε  ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην ΕΛΕΠΑΠ και να εξυπηρετηθείτε  από το εξειδικευμένο προσωπικό της.
 • Στην ενότητα «Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση», θα βρείτε προγράμματα  κατάρτισης στη χρήση των τηλεματικών εργαλείων  και πληροφορίες για το επιστημονικό έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα υπάρχει  η δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα τηλε-αποκατάστασης.

Τα οφέλη

 • Υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν την αποκατάσταση και την ένταξη  παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και τηλεματικής.
 • Δυνατότητα άμεσης παραπομπής σε παραρτήματα της ΕΛΕΠΑΠ ή σε συνεργαζόμενους φορείς ανάλογα με τη κατοικία των ενδιαφερομένων.
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και προγραμμάτων ολιστικών θεραπευτικών παρεμβάσεων από το σπίτι για παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές
 • Μείωση του  κόστους και εξοικονόμηση χρόνου
 • Δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης των προγραμμάτων αποκατάστασης από την έμπειρη διεπιστημονική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ
 • Δυνατότητα παροχής Θεραπευτικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον του σπιτιού λόγω ειδικών αναγκών υγείας του παιδιού
 • Συντονισμός και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ
 • Δυνατότητα συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε νέους επαγγελματίες και σε  συνεργαζόμενους φορείς ενταγμένους στο δίκτυο της ΕΛΕΠΑΠ
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση του επιστημονικού έργου της ΕΛΕΠΑΠ.

  Διασφαλίζουμε:

 • Την εχεμύθεια
 • Τα προσωπικά δεδομένα

        Παρέχουμε:

 • Άμεση και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης διεκπεραίωσης των αιτημάτων
 • Εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων τηλεματικής