Βρίσκεστε εδώ: Home F.A.Q.

Συχνές Ερωτήσεις


1.    Πώς μπορώ να ενταχθώ στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων;
Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό ως συνεργαζόμενος φορέας στην πύλη της ΕΛΕΠΑΠ. Υπεύθυνος από την ΕΛΕΠΑΠ θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας και να εγκρίνει το λογαριασμό σας.


2.    Ανήκω σε ομάδα υψηλού κινδύνου;
Ορισμένα νεογέννητα μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν στη ομάδα υψηλού  κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα νεογέννητα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν επιπλοκές στην ανάπτυξη  λόγω ορισμένων ειδικών συνθηκών και παρόντων κατά τη διάρκεια της εμβρυακής ανάπτυξης, της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της γέννησης. Οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να αφορούν τους γονείς και το παιδί.
Μπορεί να αφορούν την περίοδο της εγκυμοσύνης, τον τοκετό, την περιγεννητική περίοδο, την πρώτη βρεφική, παιδική ηλικία
Εγγραφείτε στη Διαδικτυακή Πύλη για περισσότερες πληροφορίες!


3.    Ποιά τα οφέλη από την εγγραφή μου στην πύλη της ΕΛΕΠΑΠ;
•    Υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση  για θέματα που αφορούν την αποκατάσταση και την ένταξη  παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και τηλεματικής.
•    Δυνατότητα άμεσης παραπομπής σε παραρτήματα της ΕΛΕΠΑΠ ή σε συνεργαζόμενους φορείς ανάλογα με την κατοικία των ενδιαφερομένων.
•    Δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και προγραμμάτων ολιστικών θεραπευτικών παρεμβάσεων από το σπίτι για παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές
•    Μείωση του  κόστους και εξοικονόμηση χρόνου
•    Δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης  των προγραμμάτων αποκατάστασης από την έμπειρη διεπιστημονική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ
•    Δυνατότητα παροχής θεραπευτικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον του σπιτιού λόγω ειδικών αναγκών υγείας του παιδιού
•    Συντονισμός και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ
•    Δυνατότητα συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε νέους επαγγελματίες και σε  συνεργαζόμενους φορείς ενταγμένους στο δίκτυο της ΕΛΕΠΑΠ
•    Δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση του επιστημονικού έργου της ΕΛΕΠΑΠ.


4.    Πώς μπορώ να καταχωρήσω το αίτημά μου;
Μέσω της πύλης της ΕΛΕΠΑΠ:
Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό στην πύλη της ΕΛΕΠΑΠ.
Μέσω τηλεφώνου, καλώντας το 2107216140, μπορείτε να αφήσετε το αίτημά σας μέσω ηχογραφημένων οδηγιών.

5.Τι χρειάζομαι για να κάνω μια τηλεδιάσκεψη με την ΕΛΕΠΑΠ;

 Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ένα laptop;

Μια web κάμερα και ένα μικρόφωνο

Μια σύνδεση στο Διαδίκτυο

Την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης SCOPIA Desktop, εγκατεστημένη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου

6.Τι μπορώ να κάνω ως εκπαιδευόμενος μέσω τηλεκπαίδευσης;

Να είστε εγγεγραμμένοι και να παρακολουθείτε μαθήματα.

Να έχετε πρόσβαση σε πολλούς τύπους εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε Μάθημα στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι (αρχεία ήχου, βίντεο, κλπ)

Να υποβάλετε Ασκήσεις και Τεστ Μαθημάτων που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτές.

Να συμμετέχετε σε ζωντανές «Συνεδρίες» που οργανώνουν οι εκπαιδευτές των Μαθημάτων.

Να συμμετέχετε σε «Συνομιλίες» (chat).

Να υποβάλετε ερωτήσεις και να ανταλλάσσετε απόψεις στο Φόρουμ.