Βρίσκεστε εδώ: Home Πληροφορίες για γονείς και οικογένειες Πως μπορώ να είμαι καλός παρατηρητής;

Πώς μπορώ να είμαι καλός παρατηρητής

Η Παρατήρηση ως μέσω παρακολούθησης
Η παρατήρηση είναι από τις πρώτες και πιο γνωστές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της συμπεριφοράς και της εξέλιξης του παιδιού.
Ο Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget βάσισε τη θεωρία του για την ανάπτυξη της νοημοσύνης στη βρεφική ηλικία πάνω σε παρατηρήσεις των τριών παιδιών του.
Για τη παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης εξ' αποστάσεως μέσω τηλεφώνου ή τηλεματικών μέσων η δική σας παρατήρηση και καταγραφή είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τους θεραπευτές.
Οι δικές σας συστηματικές καταγραφές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες :

Περιγράφουν την αναπτυξιακή εξέλιξη σε όλους του τομείς
        κινητικό,
        συναισθηματικό,
        γνωστικό,
        αισθητηριακό,
        ομιλία,
       λειτουργικότητα.

Δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωριστούν οι σημερινές δυνατότητες, ικανότητες και αδυναμίες

Βοηθούν στο σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων .

Η καταγραφή των παρατηρήσεών σας και η επεξεργασία τους από μια διεπιστημονική ομάδα βοηθά στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων παρεμβάσεων και στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους.


Τρόποι καταγραφής παρατήρησης
Η παρατήρηση μπορεί να καταγραφεί μέσω:
 Γραπτού λόγου (ανοιχτό κείμενο, ημιδομημένα ερωτηματολόγια, λίστες κλπ)
 Προφορικού λόγου (συνέντευξη ) ή μαγνητοφώνηση
 Οπτικού υλικού φωτογραφίες
•  Οπτικοακουστικού υλικού βίντεο


Γενίκευση της Παρατήρησης
Για να είναι πιο έγκυρη η γενίκευση μιας λειτουργίας ή συμπεριφοράς είναι σημαντικό :
•  Η παρατήρηση να γίνεται σε διαφορετικές ώρες της ημέρα
 Η παρατήρηση να γίνεται σε διαφορετικά πλαίσια
 Η παρατήρηση να γίνεται σε διαφορετικές συνθήκες
 Η παρατήρηση να γίνεται με τη παρουσία διαφορετικών ανθρώπων
 Είναι σημαντικό να περιγράφονται αν επικρατούν ειδικές συνθήκες.


 Οδηγίες καλών πρακτικών παρατήρησης
 Πρέπει να παραμένετε όσο γίνεται πιο απαρατήρητος
 Προσπαθείτε να μη παρέμβετε εκτός και αν υπάρχει θέμα επικινδυνότητας
  Αν χρειαστεί να παρέμβετε να καταγράφετε η εμπλοκή σας
 Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε, μην στηρίζεστε στη μνήμη σας.
 Καταγράψτε γεγονότα με τη σειρά που έγιναν
 Καταγράψτε ότι βλέπετε και ακούτε όχι τις δικές σας εκτιμήσεις και ερμηνείες
 Δικές σας ερμηνείες ή σχολιασμοί μπορούν να συμπληρώνονται στα σχόλια
 Να έχετε υπομονή
Αν δεν έχετε παρατηρήσει μια λειτουργία ή συμπεριφορά σημειώστε«δεν εμφανίστηκε, δεν ήταν δυνατή η παρατήρηση»


Διατηρήστε την αντικειμενικότητά σας
Μην κάνετε υποθέσεις
Ο Γ έκλαιγε γοερά για 10 λεπτά είναι παρατήρηση
Ενώ Ο Γ ήταν πολύ λυπημένος είναι υπόθεση πως μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το κλάμα δεν είναι πόνος, άρνηση κλπ .
Χρησιμοποιείται με φειδώ επίθετα και επιρρήματα
Δεν προσδιορίζουμε το άτομο με επίθετα αλλά περιγράφουμε την κατάσταση
πχ σήμερα η Μ είναι κουρασμένη αλλά η Μ είναι αργή στις κινήσεις της, δεν παραμένει ενεργή πάνω από 10 λεπτά.
Μη δίνεται ετικέτες στα παιδιά
Μην αφήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα σας.
Μη συγκρίνεται τις παρατηρήσεις σας με άλλα παιδιά.
Προσπαθήστε να μην επηρεάζεστε από ότι γνωρίζετε για το παιδί ή αναμένετε.
Συνειδητοποιήστε τα όριά σας
Αφορά τόσο τις γνώσεις και την εμπειρία σας όσο και τη συναισθηματική σας φόρτιση.
Να μη γενικεύετε τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά .


Πως θα γίνει η καταγραφή της Παρατήρησης
Ο θεραπευτής θα σας δώσει την κατάλληλη καρτέλα παρακολούθησης.
Θα συζητήσετε μαζί τους όλες τις λεπτομέρειες και απορίες.
Θα καθορίσετε τη χρονική περίοδο και τη συχνότητα.
Θα συμπληρώσετε τη καρτέλα είτε ηλεκτρονικά μέσω της πύλης τυπώστε, συμπληρώστε και στείλτε τη με email ή fax.


 Σύνοψη
Πριν Συμπληρώσετε τις καρτέλες που σας προτείνει ο θεραπευτής αναρωτηθείτε !!!
•  Είναι οι οδηγίες ξεκάθαρες

•  Δεν έχω απορίες που πρέπει να τις διευκρινίσω

•  Μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις
     •  Χρόνος
     •  Διαθεσιμότητα
     •  Συναισθηματική φόρτιση

•  Δεν έχω ενδοιασμούς.
•  Αν έχετε τσεκάρει όλες τις επιλογές τότε


ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ !!!