Βρίσκεστε εδώ: Home Πληροφορίες για γονείς και οικογένειες Επιστημονικές ιστοσελίδες και βιβλιογραφία

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και βιβλιογραφία

Βίντεο

http://www.cdc.gov/NCBDDD/actearly/multimedia/video.html

Προτάσεις για γονείς

http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html

site act early http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/index.html

http://www.chp.edu/CHP/P02393

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestonThe key social, emotional, and communication milestones were compiled from the following sources:

Council on Children With Disabilities, Section on Developmental Behavioral Pediatrics, Bright Futures Steering Committee and Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. (2006) Identifying Infants and Young Children with Developmental Disorders in the Medical Home: An Algorithm for Developmental Surveillance and Screening. Pediatrics 2006; 118(1):405-420 (doi:10.1542/peds.2006-1231) http://pediatrics.aappublications.org/content/118/1/405

Regalado M, Halfon N.(2001) Primary care services promoting optimal child development from birth to age 3 years. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2001;155:1311-1322.

Skellern C, Rogers Y, O’Calaghan M. A parent-completed developmental questionnaire: follow up of ex-premature infants. Journal of Paediatrics and Child Health 2001;37(2):125-129.

Glascoe FP (2003). Parents’ evaluation of developmental status: how well do parents’ concerns identify children with behavioral and emotional problems? Clinical Pediatrics 2003;42(2):133-138.

Glascoe FP (2010). Developmental, Mental Health/Behavioral and Academic Screens, 2010. Updated from Glascoe FP. Collaborating with Parents and Glascoe FP, Robertshaw NS, PEDS: Developmental Milestones, Professionals’ Manual. 2010. Nashville, Tennessee: PEDSTest.com, LLC.

Greenspan, S.I. (1999) Building Healthy Minds, Perseus Books

Guilford Press; and Wetherby, A.M. (1999) Babies Learn to Talk at an Amazing Rate, FIRST WORDS Project, Florida State University.

Prizant, B. M., Wetherby, A. M., Roberts, J. E. (2000) Communication Disorders in Infants and Toddlers, In C. Zeanah (Ed.) Handbook of Infant Mental Health, Second Edition, New York:

Andrew M. Morgan, Jean C. Aldag (1995)Early Identification of Cerebral Palsy Using a Profile of Abnormal Motor Patterns Pediatrics Vol. 98 No. 4 October 1, 1996 pp. 692 -697

POLICY BRIEF Translating research evidence to inform policy and practice

Early childhood and the life course

http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/PB1_Earlychood_lifecourse.pdf

Centre for Community Child Health (2006a). Early childhood and the life course. CCCH Policy Brief No. 1. Parkville, Victoria: Centre for Community Child Health, Royal Children’s Hospital . http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/PB1_Earlychood_lifecourse.pdf

Centre for Community Child Health (2006b). Services for young children and families: an integrated approach. CCCH Policy Brief No. 4. Parkville, Victoria: Centre for Community Child Health, Royal Children’s Hospital. http://www.rch.org.au/emplibrary/ccch/PB4_Children-family_services.pdf